Polityka Prywatności

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI

11.1. Klient przekazując swoje dane celem realizacji Zamówienia oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Klient wypełniając Formularz zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

11.2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Zamówienia.

11.3. Klient zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.



Pełny Regulamin sklepu